• /ˈfoʊtoʊˌdaɪoʊd/

  Vật lý

  photođiot
  depletion layer photodiode
  photođiôt lớp nghèo
  diffused photodiode
  photođiôt khuếch tán
  quang điot
  silicon photodiode
  quang điot silic

  Điện

  đi-ốt quang điện

  Giải thích VN: Điốt có tiếp giáp ba PN có tính dẫn điện khi gặp quang năng.

  Kỹ thuật chung

  đi-ốt quang
  avalanche photodiode
  đi-ốt quang kiểu thác
  diffused photodiode
  đi-ốt quang khuếch tán
  solid-state photodiode
  đi-ốt quang bán dẫn
  solid-state photodiode
  đi-ốt quang mạch rắn
  đi-ốt tách sóng quang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X