• /´ævə¸la:nʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tuyết lở
  (nghĩa bóng) loạt dồn dập, tràng dồn dập "mưa"
  an avalanche of questions
  một loạt câu hỏi dồn dập
  an avalanche of bullets
  trận mưa đạn, đạn bắn như mưa
  (vật lý) thác
  ion avalanche
  thác ion
  electron avalanche
  thác electron

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tuyến lở

  Hóa học & vật liệu

  khối tuyết lở

  Toán & tin

  thác động
  thác lũ

  Xây dựng

  sự lở
  tuyết lở
  avalanche baffle
  sự ngăn tuyết lở

  Kỹ thuật chung

  đất lở
  sự sụt
  sụt lở
  thác
  avalanche breakdown
  đánh thủng kiểu thác
  avalanche breakdown
  sự đánh thủng kiểu thác
  avalanche detector
  đetectơ kiểu thác
  avalanche diode
  đi-ốt kiểu thác
  avalanche diode
  đi-ốt thác
  avalanche effect
  hiệu ứng thác
  avalanche impedance
  trở kháng kiểu thác
  avalanche oscillator
  bộ dao động kiểu thác
  Avalanche Photo-diode (APD)
  đi-ốt quang điện thác
  avalanche photodetector
  đetectơ bức xạ kiểu thác
  avalanche photodiode
  đi-ốt quang kiểu thác
  avalanche photodiode
  quang diode kiểu thác
  avalanche transistor
  tranzito kiểu thác
  avalanche transistor
  tranzito thác lũ
  avalanche voltage
  điện áp thác
  avalanche-like
  kiểu thác
  Floating Gate Avalanche Injection MOS Transistor (FAMOST)
  tranzito MOS kiểu phun thác có cổng di động
  germanium avalanche photodiode
  quang điốt thác gecmani
  hot avalanche
  thác tro nòng
  impact avalanche and transit time diode (IMPATTdiode)
  đi-ốt thác vượt quãng
  impact avalanche and transit time diode (IMPATTdiode)
  đi-ốt va chạm thác lũ và quá độ thời gian
  powdery avalanche
  thác bụi núi lửa
  silicon avalanche diode
  đi-ốt thác silic
  silicon avalanche diode
  quang điot thác silic
  surface controlled avalanche transistor
  tranzito thác (lũ) điều khiển bằng lớp mặt
  Townsend avalanche
  thác Townsend
  trapped plasma avalanche time transit diode
  đi-ốt thời gian vượt quãng thác bẫy plasma

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X