• /´silikən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) silic (nguyên tố hoá chất á kim, (thường) thấy kết hợp với oxy trong thạch anh, sa thạch..)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Silic (Si)

  Silic (Si)

  Ô tô

  silic (hóa học)

  Xây dựng

  keo dán silicon
  nhựa silicon

  Kỹ thuật chung

  silic
  commit to silicon
  làm thích hợp với silic
  hot-pressed silicon nitride
  silic nitrua ép nóng
  metal oxide silicon field effect transistor (MOSFET)
  tranzito trường silic kim loại oxit
  Metal-Oxide Silicon Field Effect Transistor (MOSFET)
  tranzito hiệu ứng trường Silic ôxit kim loại
  metallurgical-grade silicon
  silíc luyện kim cấp
  monocrystalline silicon
  silic đơn tinh thể
  MOSFET (metaloxide silicon field effect transistor)
  tranzito trường silic oxit kim loại
  n-channel silicon-gate MOS process
  quá trình MOS của silic kênh n
  n-type silicon
  silic loại n
  oxide of silicon
  silic oxit
  p-type silicon
  silic loại p
  p-type silicon substrate
  đế silic loại p
  point contact silicon diode
  đi-ốt silic tiếp điểm
  polycrystalline silicon
  silic đa tinh thể
  Positive Metal Oxide Silicon (PMOS)
  Silic Oxyt kim loại dương tính
  silicon avalanche diode
  đi-ốt thác silic
  silicon avalanche diode
  quang điot thác silic
  silicon avalanche photodiode
  mạch tích hợp silic lưỡng cực
  silicon bipolar integrated circuit
  tranzito lưỡng cực silic
  silicon bipolar transistor
  đồng đỏ pha silic
  silicon bronze
  đồng đỏ pha silic
  silicon bronze
  silic cacbua
  silicon capacitor
  tụ silic
  silicon carbide
  cacborunđu cacbit silic
  silicon carbide
  cacbua silic (thường dùng trong bạc đạn)
  silicon carbide
  silic cacbua
  silicon cell
  pin silic
  silicon checker
  bộ đếm silic
  silicon checker
  bộ kiểm tra silic
  silicon checker
  bộ tách sóng silic
  silicon chip
  chip silic
  Silicon Controlled Rectifier (SCR)
  Bộ chỉnh lưu được điều khiển bằng Silic
  Silicon Controlled Switch (SCS)
  Chuyển mạch được điều khiển bằng Silic
  silicon counter
  bộ đếm silic
  silicon counter
  bộ kiểm tra silic
  silicon counter
  bộ tách sóng silic
  silicon crystal
  tinh thể silic
  silicon crystal mixer
  bộ trộn tinh thể silic
  silicon detector
  bộ chỉnh lưu silic
  silicon detector
  bộ đếm silic
  silicon detector
  bộ dò silic
  silicon detector
  bộ kiểm tra silic
  silicon detector
  bộ tách sóng silic
  silicon detector diode
  đi-ốt tách sóng silic
  silicon device
  dụng cụ silic
  silicon device
  linh kiện silic
  silicon diode
  đèn lưỡng cực silic
  silicon diode
  đi-ốt silic
  silicon dioxide
  silic đioxit
  silicon dioxide
  silic đioxit SiO2
  silicon dioxide layer
  lớp silic đioxit
  silicon doping
  sự pha tạp silic
  silicon epitaxial layer
  lớp epitaxy silic
  silicon etching technique
  kỹ thuật khắc axít trên silic
  silicon FET
  FET silic
  silicon FET
  tranzito trường silic
  silicon film
  màng silic
  silicon gate
  cửa silic
  silicon gate technology
  công nghệ cửa silic
  silicon gate transistor
  tranzito cửa silic
  silicon high power rectifier
  bộ chỉnh lưu silic công suất lớn
  silicon integrated circuit
  mạch tích hợp silic lưỡng cực
  silicon intensifier target
  bia tăng cường bằng silic
  silicon junction diode
  đi-ốt lớp chuyển tiếp silic
  silicon layer
  lớp silic
  silicon mixer diode
  đi-ốt trộn silic
  Silicon On Sapphire (SOS)
  silic trên saphia
  silicon on sapphire device (SOS) device
  linh kiện SOS (silic trên saphia)
  silicon on sapphire technology
  công nghệ silic trên saphia
  silicon on sapphire transistor
  tranzito silic trên saphia
  silicon on spinel transistor
  tranzito silic trên spinel
  silicon oxide
  silic oxit
  silicon photocell
  tế bào bằng silic
  silicon photodiode
  đèn hai cực bằng silic
  silicon photodiode
  di-ốt bằng silic
  silicon photodiode
  đi-ốt bằng silic
  silicon photodiode
  photođiot silic
  silicon photodiode
  quang điot silic
  silicon phototransistor
  phototranzito silic
  silicon phototransistor
  quang tranzito silic
  silicon power transistor
  tranzito silic công suất lớn
  silicon rectifier
  bộ chỉnh lưu silic
  silicon rectifier
  bộ tách sóng silic
  silicon rectifier
  linh kiện chỉnh lưu silic
  silicon solar cell
  pin ánh sáng bằng silic
  silicon solar cell
  pin mặt trời silic
  silicon steel core
  lõi tôn silic
  silicon steel core
  lõi thép silic
  silicon steel lamination
  lá thép silic
  silicon steel lamination
  lá tôn silic
  silicon steel lamination
  sự cán thép silic
  silicon steel sheet
  tấm tôn silic
  silicon substrate
  nền silic
  silicon substrate
  đế silic
  Silicon Switch Processor (SSP)
  bộ xử lý chuyển mạch bằng silic
  silicon wafer
  bánh bán dẫn silic
  silicon wafer
  lát silic
  silicon-controlled rectifier (SCR)
  bộ chỉnh lưu silic được điều khiển
  silicon-controlled switch (s.c.s.)
  chuyển mạch silic có điều khiển
  silicon-controlled switch (SCS)
  chuyển mạch silic được điều khiển
  silicon-killed steel
  thép silic khử ôxi
  silicon-manganese steel
  thép silic-mangan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X