• /di'pli:∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tháo hết ra, sự rút hết ra, sự xả hết ra; sự làm rỗng không
  Sự làm suy yếu, sự làm kiệt sức
  (y học) sự tan máu; sự tiêu dịch

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hút cạn
  làm nghèo (quặng)

  Vật lý

  sự nghèo (quặng)

  Kỹ thuật chung

  sự cạn
  sự cạn kiệt
  sự làm cạn
  sự làm nghèo
  sự nghèo
  sự thiếu hụt
  sự xả hết

  Kinh tế

  hao mòn
  sự tổn hao

  Địa chất

  sự khai thác hết, sự tiêu dùng hết, sự làm cạn kiệt

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X