• Kỹ thuật chung

    quang kế bằng quang điện

    Giải thích EN: A device using a photocell, phototransmitter, or phototube to measure luminous intensity. Giải thích VN: Một thiết bị sử dụng tế bào quang điện, máy truyền ảnh để đo tỷ trọng phát quang.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X