• /´lu:minəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Toả sáng trong bóng tối, dạ quang
  Rõ ràng, minh bạch

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) phát sáng

  Kỹ thuật chung

  phát quang
  luminous efficiency
  hiệu suất phát quang
  luminous paint
  sơn phát quang
  luminous paint
  sơn phát quang, sơn phát sáng
  luminous painting
  sơn phát quang
  self-luminous
  tự phát quang
  phát sáng
  high luminous efficiency
  hiệu quả phát sáng cao
  luminous buoy
  phao tiêu có phát sáng
  luminous ceiling
  trần phát sáng
  luminous efficacy (ofa lamp)
  hiệu suất phát sáng (của đèn)
  luminous emitting
  độ phát sáng
  luminous emitting
  sự phát sáng
  luminous flame
  ngọn lửa (phát) sáng
  luminous paint
  sơn phát quang, sơn phát sáng
  luminous paint
  sơn phát sáng
  self-luminous
  tự phát sáng
  spectral luminous efficiency
  hiệu suất phát sáng (theo) phổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X