• /ɪnˈtɛnsɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Độ mạnh, cường độ
  Sức mạnh; tính mãnh liệt, tính dữ dội
  Sự xúc cảm mãnh liệt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cường độ
  intensity of force
  cường độ lực
  intensity of pressure
  cường độ áp lực
  intensity of sound
  cường độ âm thanh
  electrostatic intensity
  cường độ trường tĩnh điện
  luminous intensity
  cường độ ánh sáng
  sound intensity
  cường độ âm thanh


  Cơ - Điện tử

  Cường độ, độ mạnh, ứng suất

  Xây dựng

  độ mạnh

  Kỹ thuật chung

  cường độ, cấp bão
  cường độ, cấp gió
  độ lớn
  mật độ

  Kinh tế

  cường độ
  capital intensity
  cường độ vốn
  factor intensity
  cường độ yếu tố
  factor intensity
  cường độ yếu tố (sản xuất)
  field-intensity map
  bản đồ cường độ trường
  field-intensity measurement
  đo cường độ trường
  travel intensity index
  chỉ số cường độ du hành
  độ mạnh
  odour intensity
  độ mạnh của mùi

  Địa chất

  cường độ, sức mạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X