• Đo lường & điều khiển

    điều khiển bằng đồng hồ quang điện

    Giải thích EN: A register control that uses photoelectric equipment to detect changes in the amount of light reflected from a moving surface containing register marks, a certain design, or defects. Giải thích VN: Một bộ điều khiển bằng đồng hồ ghi sử dụng thiết bị quang điện nhằm phát hiện các thay đổi trong ánh sáng được phát ra từ một mặt phẳng đang di chuyển bao gồm các dấu chỉ số.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X