• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc giếng nước ngầm

  Kỹ thuật chung

  ngầm (nước)
  dưới đất
  nước ngầm
  phreatic decline
  sự hạ mức nước ngầm
  phreatic discharge
  lưu lượng nước ngầm
  phreatic discharge
  vết lộ nước ngầm
  phreatic divide
  đường chia nước ngầm
  phreatic level
  mực nước ngầm
  phreatic nappe
  tầng nước ngầm
  phreatic surface
  mặt nước ngầm
  phreatic surface sheet
  vỉa nước ngầm bề mặt
  phreatic water
  nước ngầm không áp
  phreatic water
  nước ngầm không chịu áp
  phreatic water level
  mức nước ngầm
  phreatic zone
  đới nước ngầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X