• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hộp nhỏ đựng thánh điển (đeo bởi người Do-thái khi cầu nguyện)
  Bùa
  to make broad one's phylactery (phylacteries)
  tỏ ra ta đây là người ngay thẳng chính trực

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X