• /ri´maində/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật làm nhớ lại, cái làm nhớ lại (một điều gì)
  Cách nhắc nhở ai làm cái gì
  send/give somebody a gentle reminder
  nhắc nhở ai một cách tế nhị
  gentle reminder
  lời nhắc nhở khéo; lời nói bóng, lời nói cạnh
  to send somebody a reminder
  viết thư nhắc lại ai (làm gì)
  letter of reminder
  thư nhắc nhở

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trình nhắc

  Kinh tế

  giấy báo nhắc
  reminder letter
  giấy báo nhắc (đóng tiền)
  reminder letter
  giấy báo nhắc đóng tiền
  giấy gởi nhắc
  thơ nhắc
  thư nhắc
  letter of reminder
  thư nhắc (trả tiền)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X