• Đo lường & điều khiển

    tính có thể thực hiện theo tính chất vật lý

    Giải thích EN: The ability or inability to construct a network based on some transfer function. Giải thích VN: Khả năng và sự không có khả năng để xây dựng một hệ thống dựa trên chức năng chuyển tải.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X