• /,fizi'ɔlədʒi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sinh lý học; chức năng sinh lý (các hoạt động của cơ thể một sinh vật riêng biệt)
  reproductive physiology
  sinh lý học sinh sản
  the physiology of the snake
  chức năng sinh lý của rắn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sinh lý học
  general physiology
  sinh lý học đại cương
  sensory physiology
  sinh lý học cảm giác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X