• /ˈsɛnsəri/

  Thông dụng

  Cách viết khác sensorial

  Tính từ

  (thuộc) cảm giác; (thuộc) giác quan

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhận cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X