• /sneik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con rắn
  rắn hổ mang
  ắn dây
  Người nham hiểm; người xảo trá
  to see snakes
  mê sảng rượu
  Snakes!
  ức quá!, cáu quá!
  a snake in the grass
  sự nguy hiểm ngầm; kẻ thù giấu mặt
  to raise (wake) snakes
  làm náo động; gây chuyện đánh nhau
  to warm (cherish) a snake in one's bosom
  nuôi ong tay áo

  Nội động từ

  Trường như rắn, bò như rắn, uốn khúc
  snake (its way) across, past, through
  ngoằn ngoèo, quanh co, uốn khúc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Y học

  con rắn

  Điện

  khúc dây co dãn

  Giải thích VN: Daây co giãn được dùng để đẩy hay kéo các dây điện qua ống dây, vách ngăn hay các chỗ không với được.

  Kỹ thuật chung

  phôi hình con rắn
  uốn lượn

  Kinh tế

  con rắn tiền tệ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X