• /'kælində/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lịch (ghi năm tháng)
  calendar month
  tháng dương lịch
  calendar year
  niên lịch
  Lịch công tác
  (tôn giáo) danh sách các vị thánh
  (pháp lý) danh sách những vụ án được đem ra xét xử
  Sổ hằng năm (của trường đại học)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chương trình nghị sự (của nghị viện...)

  Ngoại động từ

  Ghi vào lịch
  Ghi vào danh sách
  Sắp xếp (tài liệu) theo trình tự thời gian

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lịch

  Kỹ thuật chung

  lịch
  calendar application Programming Interface (CAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng lịch
  calendar date
  ngày lịch biểu
  calendar day
  ngày theo lịch
  calendar description
  mô tả lịch
  calendar description
  sự mô tả lịch
  calendar item
  mục lịch
  calendar item
  mục trong lịch
  calendar manager
  bộ quản lịch
  calendar manager
  bộ quản lý lịch
  calendar manager
  người quản lý lịch
  calendar month
  tháng dương lịch
  calendar month
  tháng lịch biểu
  calendar of conversion
  lịch chuyển đổi
  calendar program
  chương trình lịch
  calendar program
  chương trình lịch biểu
  calendar progress chart
  lịch tiến độ
  calendar week
  tuần lịch biểu
  calendar year
  năm lịch biểu
  calendar year
  năm lịch dân sự
  CAPI (calendarApplication Programming Interface)
  giao diện lập trình ứng dụng lịch
  changing Calendar settings
  thay đổi xác lập Lịch
  clock/calendar
  đồng hồ/lịch
  clock/calendar board
  board đồng hồ/lịch
  Gregorian calendar
  lịch giáo hoàng Gregory
  Gregorian calendar
  lịch Gregory
  group calendar
  lịch nhóm
  Julian calendar
  lịch Julius
  open attendee's calendar
  mở lịch của người tham gia
  real-time calendar
  lịch biểu thời gian thực
  system calendar
  lịch hệ thống

  Kinh tế

  danh mục chứng khoán mới
  danh sách
  shadow calendar
  danh sách mù mờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X