• /´vivid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chói, chói lọi, sặc sỡ (màu sắc, ánh sáng)
  vivid light
  ánh sáng chói lọi
  vivid colour
  màu sắc sặc sỡ
  Mạnh mẽ, đầy sức sống (người)
  Sống động, mạnh mẽ (khả năng trí tuệ)
  a vivid memory
  một kỷ niệm sống động
  a vivid imagination
  một trí tưởng tượng mạnh mẽ
  Sinh động, sâu sắc; đầy hình ảnh (một bài nói..)
  a vivid description
  một bài mô tả sinh động
  a vivid recollection of some event
  nhớ lại một sự kiện một cách sâu sắc


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X