• /´pintʃ¸bek/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vàng giả (để làm đồ nữ trang giả); đồ giả

  Tính từ

  Giả, giả mạo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X