• Thông dụng

  Tính từ

  Sai, không xác thực, không đích thực; giả mạo
  spurious coin
  đồng tiền giả
  spurious eyes
  (y học) mắt giả
  a spurious argument
  lý lẽ sai

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  tạp nhiễu

  Kỹ thuật chung

  hỏng
  giả
  giả tạo
  sai
  tạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X