• /¸imi´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự noi gương
  Sự bắt chước; vật bắt chước, vật mô phỏng, vật phỏng mẫu
  (âm nhạc) sự phỏng mẫu
  ( định ngữ) giả
  imitation leather
  da giả

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bắt chước
  mô phỏng
  sự bắt chước

  Kinh tế

  sự bắt chước
  sự mô phỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X