• /'pistl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Súng lục, súng ngắn
  an automatic pistol
  súng lục tự động
  hold a pistol to somebody's head
  dí súng vào đầu

  Ngoại động từ

  Bắn bằng súng lục

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  súng ngắn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X