• /´pleidʒiə¸rizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ăn cắp ý, sự ăn cắp văn; hành động ăn cắp ý, văn; ý ăn cắp, văn ăn cắp (như) plagiary

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự ăn cắp ý văn
  sự đạo văn
  ý văn ăn cắp

  Chứng khoán

  Đạo văn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X