• /ɪnˈfrɪndʒmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vi phạm; sự xâm phạm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự vi phạm

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự xâm phạm
  infringement of (literary) copyright
  sự xâm phạm tác quyền
  infringement of secrecy
  sự xâm phạm (điều) bí mật
  patent infringement
  sự xâm phạm đặc quyền sáng chế
  vi phạm
  copyright infringement
  sự vi phạm bản quyền
  infringement of contract
  sự vi phạm hợp đồng
  vi ước

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X