• /´pleintif/

  Thông dụng

  Cách viết khác complainant

  Danh từ

  (pháp lý) nguyên đơn, người đứng kiện

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bên nguyên
  plaintiff and defendant
  bên nguyên và bên bị
  người đòi bồi thường
  người đứng kiện
  người đứng ra kiện
  người tố cáo
  nguyên cáo
  calling the plaintiff
  gọi nguyên cáo ra hầu tòa
  joint plaintiff
  người đồng nguyên cáo
  plaintiff and defendant
  nguyên cáo và bị cáo
  nguyên đơn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X