• /´plæηkiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ván (lát sàn...)
  Sàn gỗ ván

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sàn gỗ ván

  Xây dựng

  sự bọc ván
  sự lát sàn (loại dày)
  sự lát ván sàn

  Giải thích EN: An arrangement or collection of planks, as in a floor. Giải thích VN: Việc sắp xếp hoặc tập hợp ván lát.

  sự ốp lát

  Kỹ thuật chung

  lát, ốp ván

  Giải thích EN: The process of laying planks. Giải thích VN: Quá trình đặt ván lát.

  lớp ván bọc ngoài
  mặt lát mặt sàn
  mặt đường lát ván
  sự lát ván
  sự ốp ván
  ván lát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X