• /´pleitiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lớp bọc; sự bọc sắt (một chiếc tàu)
  Lớp mạ; thuật mạ
  Cuộc đua lấy cúp vàng
  (ngành in) sự sắp bát chữ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự mạ, sự phủ kim loại

  Cơ khí & công trình

  mạ tráng bề mặt

  Xây dựng

  sự bọc kim loại

  Kỹ thuật chung

  đóng tầu
  flush plating
  lớp mạ phẳng (đóng tàu)
  shell plating
  lớp mạ vỏ tàu (đóng tàu)
  side plating
  lớp mạ bên (đóng tàu)
  lớp lá bọc
  lớp mạ
  lớp phủ
  mạ
  mạ kim loại
  metal plating
  sự mạ kim loại
  sự mạ
  sự mạ điện
  sự mạ kim loại
  sự mạ phủ
  sự phủ
  sự tráng
  aluminum plating
  sự tráng nhôm
  zinc plating
  sự tráng kẽm

  Kinh tế

  sự cấy trên đĩa (vi sinh vật)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X