• /ə'ljuminəm/

  Thông dụng

  Cách viết khác aluminium

  Như aluminium

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  nhôm (Al)

  Kỹ thuật chung

  nhôm
  all-aluminum body
  khung nhôm
  alloy aluminium, aluminum
  nhôm hợp kim
  aluminum (base) grease
  mỡ nhôm
  aluminum alloy bearing
  ổ trục bằng hợp kim nhôm
  aluminum bridge
  cầu bằng nhôm
  aluminum carbide
  nhóm cacbua
  aluminum chloride
  nhôm clorua
  aluminum chloride alkylation
  ankyl hóa nhôm clorua
  aluminum foil
  lá nhôm
  aluminum foil fuse link
  dây chảy nhôm lá
  aluminum naphtenate
  naphtenat nhôm
  aluminum oleate
  nhôm oleat
  aluminum ore
  quặng nhôm
  aluminum oxide
  nhôm oxit
  aluminum palminate
  nhôm panmitat, AlCh3 (CH2) 14COO3
  aluminum plating
  sự bọc nhôm
  aluminum plating
  sự tráng nhôm
  aluminum powder
  bột nhôm
  aluminum silicate
  nhôm silicat, Al2 (SiO3) 3
  aluminum silicate
  nhôm silicate
  aluminum steel
  thép pha nhôm
  aluminum welding
  sự hàn nhôm
  aluminum wheels
  vành bánh xe nhôm
  anhydrous aluminum chloride
  nhôm clorua khan
  cast aluminum
  hợp kim nhôm đúc
  potassium aluminum sulfate
  kali nhôm sunfat
  wet aluminum capacitor
  tụ nhôm ướt
  yttrium-aluminum garnet (YIG)
  granat ytri-nhôm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X