• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hợp lý, có vẻ đúng, có vẻ đáng tin cậy
  the plausibility of her alibi
  bằng chứng ngoại phạm của cô ta nghe có vẻ hợp lý

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X