• /¸kredi´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác credibleness

  Danh từ

  Sự tín nhiệm; sự đáng tin
  credibility gap
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự khủng hoảng về tín nhiệm

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  độ đáng tin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X