• /´plei¸graund/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sân chơi, sân thể thao (trường học); nơi mọi người thích đến vào ngày nghỉ (như) playing-field
  the playground of Europe
  nước Thụy sĩ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bãi (chơi) thể thao
  sân chơi
  adventure playground
  sân chơi cho trẻ em
  central playground
  sân chơi trung tâm
  district playground
  sân chơi khu vực
  local playground
  sân chơi địa phương
  local playground
  sân chơi khu vực

  Kỹ thuật chung

  sân thể thao

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X