• /'distrikt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Địa hạt, khu vực, quận, huyện, khu
  Vùng, miền
  the lake district
  vùng hồ (ở miền bắc nước Anh)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khu vực bầu cử
  (tôn giáo) giáo khu nhỏ

  Định ngữ

  Thuộc địa hạt, thuộc quận, thuộc huyện, thuộc khu; thuộc giáo khu nhỏ
  district council
  hội đồng quận
  a district visitor
  bà phước của giáo khu nhỏ (chuyên đi thăm những gia đình nghèo, chăm lo việc từ thiện, cứu tế...)

  Ngoại động từ

  Chia thành địa hạt, chia thành khu vực, chia thành quận, chia thành huyện, chia thành khu

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  địa hạt
  miền quận

  Xây dựng

  quận
  central district of town
  quận trung tâm thành phố
  District high School
  trường trung học [quận, khu]
  district high school (districthigher elementary school)
  trường trung học (quận, khu)

  Kỹ thuật chung

  huyện
  district road
  huyện lộ
  rural district seat
  huyện lỵ
  khu
  khu đất
  khu vực
  phường
  district boiler house
  nhà nồi hơi địa phương
  district road
  đường địa phương
  vùng
  district as subdivision of administrative region
  khu hành chính chia nhỏ thuộc vùng (tỉnh)
  district planning scheme
  thiết kế qui hoạch vùng
  district provision of pipelines and communications
  sự cung ứng kỹ thuật cho vùng
  high service district
  vùng áp lực lớn
  metropolitan district
  vùng thành phố lớn
  mining district
  vùng khai thác mỏ
  mining district
  vùng mỏ
  seismic district
  vùng động đất

  Địa chất

  địa hạt, khu vực, quận, huyện, vùng miền, miền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X