• /pli:zd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hài lòng (thể hiện sự thoả mãn về ai/cái gì)
  ( + to do something) sẵn lòng, vui mừng, vui vẻ được làm cái gì
  I was very pleased to be able to help
  tôi rất vui mừng là có thể giúp
  as pleased as Punch
  rất hài lòng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vui lòng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective (tính từ)
  delighted , happy , tickled

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X