• /di'laitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vui mừng, hài lòng
  a delighted attitude
  thái độ hài lòng
  we are very delighted at this scientific achievement
  chúng tôi rất vui mừng về thành tựu khoa học này

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X