• Cơ khí & công trình

    góc điểm

    Giải thích EN: An angle that forms the point or edge of a cutting tool. Giải thích VN: Một góc tạo ra điểm và cạnh của một dụng cụ cắt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X