• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  vật chèn đôi

  Giải thích EN: A vertically ribbed, perforated insert that conforms to the inside of a cylinder in an injection-molding apparatus. Giải thích VN: Một vật chèn có lỗ dục rãnh theo chiều thẳng đứng phù hợp với bên trong của một ống trong một thiết bị đúc phun .

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X