• Hóa học & vật liệu

    biểu đồ Pourbaix

    Giải thích EN: A pH-potential diagram used extensively in corrosion studies. Giải thích VN: Biểu đồ pH có sử dụng các nghiên cứu về sự ăn mòn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X