• /præk´tiʃənə/

  Thông dụng

  Cách viết khác practician

  Danh từ

  Người đang thực hành một kỹ năng, người đang thực hành một nghệ thuật
  Người đanh hành nghề (đặc biệt là về (y học); bác sĩ, nha sĩ..)
  general practitioner
  bác sĩ đa khoa


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X