• /prɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều pros

  mặt tích cực
  (thông tục) một tay nhà nghề, chuyên nghiệp, bá đạo (nhất là vận động viên thể thao) (như) professional
  a golf pro
  một tay chơi gôn nhà nghề
  a pro fool-baller
  (thuộc ngữ) một cầu thủ bóng đá nhà nghề
  the pros and cons
  thuận và chống
  ( PRO) (viết tắt) của Public Record Office (cục lưu trữ hồ sơ quốc gia)
  (thông tục) (viết tắt) của public relations officer(người làm công tác giao tế)
  (viết tắt) của professional (đấu thủ nhà nghề)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  người tán thành
  người ủng hộ
  tán thành
  thừa ủy quyền
  thuận

  Nguồn khác

  • pro : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X