• /´præksis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thói quen, tập quán, tục lệ
  (ngôn ngữ học) loạt thí dụ (để làm bài tập)

  Chuyên ngành

  Y học

  sự hành động

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X