• /wount/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( + to do something) có thói quen làm việc gì; đã quen làm một việc gì
  he was wont to give lengthy speeches
  anh ta có thói quen nói dài dòng

  Danh từ

  Tập quán, thói quen
  it is his wont to smoke after dinner
  nó có thói quen hút thuốc sau bữa ăn


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X