• /pri´saisnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính đúng đắn, rõ ràng; tính chất chính xác; độ chính xác (như) precision
  Tính tỉ mỉ, tính câu nệ, sự kỹ tính

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X