• /´raitnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự công bằng; sự đúng đắn; sự thích đáng; sự có lý
  the rightness of their cause
  tính đúng đắn của sự nghiệp của họ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X