• /ig´zækti¸tju:d/

  Thông dụng

  Cách viết khác exactness

  Danh từ

  Tính chính xác, tính đúng đắn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [tính, độ] chính xác

  Kỹ thuật chung

  độ chính xác
  tính chính xác

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X