• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác exactitude

  Như exactitude

  Toán & tin

  [tính, độ] chính xác, tính đúng đắn, tính khớp
  partial exactness
  (tôpô học ) tính khớp riêng phần

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  khớp
  exactness axiom
  tiên đề khớp
  partial exactness
  tính khớp riêng phần
  độ chính xác
  đúng đắn
  tính chính xác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X