• Kỹ thuật chung

  biến dạng chính
  major principal strain
  sự biến dạng chính lớn nhất
  minor principal strain
  biến dạng chính nhỏ nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X