• (đổi hướng từ Printer's)
  /´printə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thợ in; chủ nhà in
  Máy in
  Thợ in vải hoa
  Printer's devil
  Thợ học việc ở nhà in
  Printer's ink
  Mực in
  to spill printer's ink
  làm tràn mực in
  Printer's pie
  Đống chữ in lộn xộn, sự hỗn độn, sự lộn xộn (như) pie

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thiết bị in, máy in

  Kỹ thuật chung

  máy in

  Giải thích VN: Máy in kèm theo máy vi tính.

  Kinh tế

  chủ nhà in
  thợ in

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X