• /spil/

  Thông dụng

  Ngoại động từ spilled, .spilt

  Làm tràn, làm đổ, đánh đổ (nước...)
  Làm ngã ngựa, làm rớt xuống
  horse spill rider
  ngựa văng người cưỡi xuống đất
  (thông tục) tiết lộ (tin tức..)

  Nội động từ

  ( + over) tràn ra, chảy ra, đổ ra (nước...)
  the meeting spilt over from the hall into the corridor
  cuộc họp đông chật ních hội trường tràn cả ra hành lang

  Danh từ

  Sự làm tràn, sự làm đổ ra, sự đánh đổ ra
  I spill my heart for you - tim anh sẽ tràn ngập bóng hình em
  Lượng (nước...) đánh đổ ra
  Sự ngã (ngựa, xe đạp...); sự ngã lộn cổ
  to have a nasty spill
  bị ngã một cái đau
  Đập tràn (như) spillway
  Cái đóm (để nhóm lửa)
  Cái nút nhỏ (để nút lỗ)
  Cái đinh nhỏ, cái chốt nhỏ, cái móc nhỏ (bằng kim loại)

  Cấu trúc từ

  spill the beans
  (thông tục) để lọt tin tức ra ngoài
  to spill over
  tràn ra vùng nông thôn (dân quá đông ở một thành phố)
  to spill the beans
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) để lọt tin tức ra ngoài; để lộ tẩy, để lòi đuôi
  to spill blood
  phạm tội gây đổ máu
  to spill the blood of somebody
  giết ai
  to spill money
  thua cuộc
  it is no use crying over spilt milk
  thôi đừng tiếc rẻ con gà quạ tha

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chốt nhỏ
  đinh nhỏ
  mẩu vụn (khuyết tật thép cán)
  móc nhỏ

  Hóa học & vật liệu

  sự làm tràn
  tràn ra

  Môi trường

  sự tràn dầu
  vết dầu loan

  Kỹ thuật chung

  chảy ra
  dầu tràn
  màng dầu
  sự chảy ra
  sự đổ tràn
  sự hàn không thấu
  sự phân lớp
  sự rò
  sự tràn

  Giải thích EN: An unwanted occurrence in which material becomes release from its container..

  Giải thích VN: Sự cố rò rỉ vật liệu khỏi thùng chứa.

  oil spill
  sự tràn dầu
  tape spill
  sự tràn băng
  sự tràn nước
  thanh sắt
  váng dầu
  vết rạn

  Kinh tế

  cái then
  chất lỏng chảy tràn
  ống lót các nút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X