• Điện tử & viễn thông

  kênh riêng

  Kỹ thuật chung

  đường cho thuê

  Giải thích VN: Ví dụ như các đường truyền số liệu được các công ty thuê riêng từ nhà cung cấp dịch vụ.

  đường dây riêng
  Analogue Private Line (APL)
  đường dây riêng tương tự
  Dedicated Private Line (DPL)
  đường dây riêng chuyên dụng
  private line arrangement
  sự sắp xếp đường dây riêng
  private line service
  dịch vụ đường dây riêng
  đường riêng

  Giải thích VN: Ví dụ như các đường truyền số liệu được các công ty thuê riêng từ nhà cung cấp dịch vụ.

  đường thuê bao

  Giải thích VN: Đường thuê bao là mạch truyền thông được thiết lập thường trực cho một tổ chức bởi các nhà cung cấp dịch vụ như LEC (local exchange carrier), nhà cung cấp dịch vụ đường dài IXC (interexchange carrier). Một số nhà cung cấp khác như MCI, cung cấp các phương tiện quá cảnh LEC trong các vùng trung tâm khác nhau. Các tổ chức phải trả một giá cố định cho đường dây đã thuê nên được gọi là đường thuê bao.

  Kinh tế

  đường dây riêng
  đường dây riêng (điện thoại)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X