• Thông dụng

  Cách viết khác proỵtempore

  Danh từ

  (viết tắt) chữ La tinh của pro tempore (trong lúc này, trong thời gian này, tạm thời)

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  nhất thời
  tạm thời
  tạm thời lúc này
  trong lúc này

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X