• /ˈɪntərəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thời gian chuyển tiếp
  in the interim
  trong thời gian chuyển tiếp

  Tính từ

  Tạm thời, lâm thời
  interim solutions
  các giải pháp tạm thời
  interim government
  chính phủ lâm thời

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tạm quyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X